Publikációk
2013
2013. 02. 12., 15:11

Hallgatni még mindig arany?

A Bankindex kutatás harmadik hulláma után - a 2012-es év közepén - eredményeinkből érdekes trend látszódott kirajzolódni (http://scale.hu/hu/publications/53). Miközben javult a bankszektor megítélése, addig csökkent azok aránya, akik szerint sokat lehet hallani mostanában a bankokról. Az tűnt ki tehát, hogy minél inkább jelen vannak a bankok a közbeszédben, a megítélésük annál rosszabb.

Kíváncsiak voltunk, hogy ez a tendencia hosszabb távon is igaz-e, így a múlt év végén lezajlott Bankindex kutatás hatodik hulláma után, év végén is megvizsgáltuk, hogy milyen a bankokról alkotott vélemény a válaszadók körében; hogy ezek az adatok cáfolják-e avagy megerősítik a korábbi sejtésünket.

2012. 12. 15., 13:05

Lakossági bankszolgáltatások: nincs ok a jókedvre

Bizonytalanság, rendkívül alacsony hitelfelvételi kedv, csökkenő megtakarítási képesség és nem túl intenzív folyószámla használat jellemzi a magyar lakosság bankhasználati szokásait és attitűdjét. A kiutat csak a költséghatékonyság következetes javítása, valamint az ügyfelek magasabb színvonalú és differenciáltabb kezelése jelentheti.

2012. 08. 16., 10:35

Hallgatni arany?

A bankok lakossági megítélése javuló tendenciát mutat

A 2012-ben megújult Bankindex kutatás egy újabb, a pénzügyi szektorral kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgáló blokkal bővült. Ennek részeként kéthavonta megvizsgáljuk többek között a hitelfelvétellel, költésekkel, megtakarításokkal kapcsolatos várakozásokat, a bankokkal szembeni attitűdöket, valamint a pénzintézeti szektor meghatározó intézményeinek ismertségét, megítélését.

A 2012. júliusi hullám adatai – bár ilyen rövid távon nem vártunk elmozdulást – a korábbiakhoz képest érdekes változásokat mutattak a bankok megítélése terén.

2012. 05. 18., 11:48

Aki táncol, az fizet! Ismeretek, attitűdök és várható magatartások a tranzakciós adó bevezetése kapcsán

A tranzakciós illeték 2013 januárjában tervezett bevezetésére nemcsak a pénzügyek iránt érdeklődők kapták fel a fejüket. A téma lakosság körében tapasztalható szenzitivitását jól érzékelteti, hogy a kormányzati kommunikáció után már két héttel a megkérdezettek 76%-a hallott az általános forgalmi adó logikáját követő új közteherről. A magas ismertségi értékek mellett tapasztalható attitűdök többnyire elutasítást és borúlátást jeleznek. A megkérdezettek 50%-a csaknem minden, adó alá került pénzügyi művelet esetében elutasítja az adóterhet. Ugyanakkor az adó várhatóan nem fog a már kialakult fizetési szokásokon változtatni: az aktív kártyahasználók pusztán 27% állította, hogy amennyiben a kártyás fizetés díjkötelessé válik, biztosan a készpénzhasználatot fogja választani.

2012. 05. 09., 18:15

Scale Research kutatás a végtörlesztésről

A magyar kormány 2011 tavaszán indította el a devizahitelesek megsegítését célzó programjait, elsőként az Otthonvédelmi programot/csomagot, majd az azt néhány hónappal később követő, szeptember végén törvényerőre emelt Országvédelmi programot/csomagot.  Az utóbbi keretein belül a deviza alapú jelzáloghitelek meghatározott árfolyamon történő végtölesztésének lehetősége kedvezőbb pozícióba helyezte ugyan a hiteleseket, azonban a háztartások anyagi helyzete, kapcsolati hálója, informáltsága, valamint a rövidre szabott határidőn belül a változásokra való gyors reagálás képessége vagy annak hiánya eltérő megfontolásokat és magatartásokat indukált  a kedvezményezettek között.

2010. 02. 17., 09:13

Csak abban a bankban bízz, amit a barátod ajánl!

„Csak a személyes ajánlásnak lehet hinni”. Ez az egyik legfontosabb következtetése az immár negyedik alkalommal folytatott Bankindex kutatásnak. A Scale Researchnek a  bank és ügyfél közötti kapcsolatot minőségét vizsgáló kutatása szerint a megkérdezettek 28 %-a elsősorban a rokonok és ismerősök ajánlása alapján választana új bankot, ezzel pedig az ajánlás vált az elsődleges kommunikációs csatornává. Különösen magas, 46% azok aránya, akik rokonoktól, ismerősöktől hallottak először a folyószámláról. Furcsa ellentmondás, hogy miközben a bankok általános megítélése 2009. második félévében tovább romlott, adott, saját bankjukról a válaszadók már sokkal kedvezőbben nyilatkoznak. A megkérdezettek több mint 50%-a elégedett jelenlegi bankjával, és a korábbi visszaesés után lassú növekedésnek indult azok aránya is, akik nemcsak elégedettek mostani pénzintézetükkel, de újból ezt választanák. Ennek fontosságát aláhúzza, hogy a jelentős ügyfélállománnyal rendelkező pénzintézetek közül egyedül az OTP, az Erste Bank és  a Takarékszövetkezetek ügyfeleinek elégedettsége nem csökkent az első félévben.

2010. 01. 20., 16:12

Irattengerbe fulladnak a bankok

A nyugat-európai gyakorlatilag 100 %-os szinttel szemben Magyarországon a megkérdezett bankok alig 14%-ánál támogatja integrált IT rendszer  az archiválást. Ez a kiragadott példa is jelzi, milyen mértékben elmarad a magyar bankok dokumentumkezelési gyakorlata mind az igényektől, mind pedig az európai gyakorlattól. Az iratok kezelésére szolgáló rendszerek elterjedtségét és használatát vizsgálja az a mélyinterjús kutatás, melynek eredményeit a Finalta nemzetközi benchmarking cég és a Scale Research most hozta nyilvánosságra.  A gyakran manuális és szigetszerű dokumentumkezelés következményeként a lehetőségekhez képest jóval lassúbb az ügyfélkezelés, a hitelelbírálás vagy a biztosítók esetében a kötvényesítés folyamata. Az elektronikus dokumentumkezelő rendszerek bevezetése hozzájárulhatna a belső folyamatok felgyorsításához, csökkenti a tévedések kockázatát és már középtávon is jelentős megtakarításokat eredményez a bankok számára.

2009. 11. 09., 09:56

A regionális pénzügyi felügyeletek együttműködésére van szükség

„Ne bízzuk magunkat sem a lakosság, sem a bankrendszer memóriájára”, vagyis a válság után sem szabad jelentősen enyhíteni a felügyeleti szigoron – vonták le nagy egyetértésben az egyik fő tanulságot a minap tartott pénzügyi konferencia jeles előadói. Radovan Jelasityot, a Szerb Nemzeti Bank elnökét, Dr. Nagy Ágnest, a Román Nemzeti Bank igazgatóságának tagját és Farkas Ádámot, a PSZÁF elnökét látta vendégül Budapesten a fennállásának 5. évfordulóját ünneplő Scale pénzügyi tanácsadó cég. Külön érdekességet jelentett, hogy a három országot képviselő résztvevők mind magyar nyelven tartották meg előadásukat és válaszolták meg a mintegy százfős hallgatóság kérdéseit.

» Galéria

2009. 10. 16., 10:19

A közép-európai országok nem kivételeztek saját bankjaikkal

„A közép-európai országok kormányai nem kivételeztek saját bankjaikkal, pedig a válság miatt számos korábban elfogadottnak tekintett magatartási szabály alól ki lehetett bújni. Legalábbis ezt jelzi, hogy Belgiumban, Hollandiában, Németországban vagy éppen Nagy-Britanniában rendre előfordultak jelentős állami beavatkozással járó bankmentő akciók. Csakis a jövő döntheti majd el, hogy a nem-beavatkozással a közép-európai országok egyedülálló alkalmat mulasztottak-e el és ezzel felelőtlenek voltak, vagy éppen így védték megfelelő módon az adófizetők érdekeit.” – véli Bernáth Tamás, a Scale Consulting ügyvezető partnere annak a tanulmánynak az összeállítása kapcsán, melyben a tanácsadó cég a pénzügyi és banki válság kezelésének régiós gyakorlatát elemzi.

2009. 08. 31., 09:14

A takarékszövetkezetek a hitelek újratárgyalásakor is a szoros ügyfélkapcsolataikra építenek

„Bár ma még szokatlan a gondolat, de a bankok bizony több téren tanulhatnának is a takarékszövetkezetektől.” – véli Bernáth Tamás, a Scale Consulting ügyvezető partnere. A piacvezető banki tanácsadó cég most elvégzett összeállítása szerint a takarékszövetkezetek előnyt tudtak kovácsolni több, régóta meglévő adottságukból és ezek tudatos kihasználásából: kedvező forráshelyzetüknek köszönhetően versenyhelyzetük a globális pénzszűkével küzdő bankokkal szemben javult, jól használják ki, hogy integráltan – az átfedésekre is ügyelve - képesek kezelni lakossági és kis- és középvállalati ügyfeleiket, és számos területen jelentkeztek a szétszabdalt takarékszövetkezeti szektor integrálását jelző elemekkel. Ennek is köszönhető, hogy bizonyos területeken a pénzpiacból szerzett részesedésük már messze meghaladja a 4,7%-os mérlegfőösszeg részesedésüket.

1/3