Publikációk
2013. 02. 12., 15:11

Hallgatni még mindig arany?

A Bankindex kutatás harmadik hulláma után - a 2012-es év közepén - eredményeinkből érdekes trend látszódott kirajzolódni (http://scale.hu/hu/publications/53). Miközben javult a bankszektor megítélése, addig csökkent azok aránya, akik szerint sokat lehet hallani mostanában a bankokról. Az tűnt ki tehát, hogy minél inkább jelen vannak a bankok a közbeszédben, a megítélésük annál rosszabb.

Kíváncsiak voltunk, hogy ez a tendencia hosszabb távon is igaz-e, így a múlt év végén lezajlott Bankindex kutatás hatodik hulláma után, év végén is megvizsgáltuk, hogy milyen a bankokról alkotott vélemény a válaszadók körében; hogy ezek az adatok cáfolják-e avagy megerősítik a korábbi sejtésünket.

A vizsgálati módszertan a következő volt: hat állítást mutattunk a megkérdezetteknek, és azt szerettük volna tudni, hogy egyetértenek-e ezekkel, általában a bankokra, a biztosítókra és a multinacionális vállalatokra gondolva. Az utóbbi kettőt azért kérdeztük, hogy az emberek bankokról alkotott véleményét, megítélését viszonyítási keretbe helyezzük.

Feltehetjük, hogy a 2011-es végtörlesztés még hatással lehetett arra, hogy a 2012-es év elején az emberek azt állították, hogy sokat lehet hallani a bankokról, viszont az éves adatokat tekintve láthatjuk azt is, hogy a bankok közbeszédben való jelenléte egész év során csökkent (utolsó két hónapban stagnált). Megbízhatóságuk és a korrektségük megítélése ez idő alatt – igaz, hogy szeptember-november között volt egy kis törés, de ettől eltekintve – összességében folyamatosan javuló tendenciát követett. Így mondhatjuk azt, hogy korábbi sejtésünk év végére beigazolódott.

Az éves adatokat összevontan is elemeztük.

Az alábbi, úgy nevezett relatív profil ábra azt mutatja meg, hogy a három vizsgált szektort egymáshoz képest mi különbözteti meg az emberek gondolkodásában. Az itt látható számokat úgy kell értelmezni, hogy az 1 feletti értékek esetében inkább, az 1 alatti értékek esetében kevésbé jellemzi a szektort az adott állítás, a többi vizsgált szektorhoz képest.

A multinacionális vállalatok érzékelt jellegzetessége az, hogy a beruházásokat, fejlesztéseket inkább hozzájuk kötik, mintsem a bankokhoz vagy a biztosítókhoz.

A biztosítók a bizalom tényezőiben erősebbek a másik két vizsgált szektorhoz képest.

A bankokat leginkább az különbözteti meg a másik két szektortól, hogy sokat hallani róluk mostanában; jellegzetessége még a bankok megítélésének: kevésbé tartják őket megbízhatónak, és korrektnek, mint a másik két szektort.

Hogy a 2013-as évben tovább fog javulni vagy esetleg romlani a bankok megítélése, csökkenni vagy tovább fog erősödni a jelenleg is tetten érhető bank-ellenes közhangulat? Meglátjuk.