Megközelítésünk

A szolgáltató iparági ismeretekre alapozva jobban képesek vagyunk a kérdések hatékony és lényegre törő megragadására, a módszertan, a kérdőívek releváns kialakítására, a következtetések levonásánál támaszkodhatunk a tanácsadói tudásra, így javaslataink konkrétabbak, kézzelfoghatóbbak.

Első lépésként megvizsgáljuk, hogy mire kívánja a Megbízó felhasználni kutatásunk eredményét, ez alapján definiáljuk munkánk célját illetve alakítjuk ki módszertanát.

Saját kreatív technikáink alapján és sokéves moderátori, kutatói tapasztalatainkra építve összeállítottunk egy repertoárt, amely

 • segíti az elvont, kreatív gondolkodási mechanizmusok beindítását
 • validált megoldási lehetőségeket nyújt úgy, hogy nem szab gátat az egyéni meglátások megfogalmazásának sem
 • lehetőséget ad arra, hogy a vizsgálat tárgyának  ill. a célcsoport specifikumának legmegfelelőbb kreatív technikákat választhassa a kvalitatív szakember
 •  változatos feladatok sorával ébren tartja a megkérdezettek figyelmét, segíti a csoportdinamika optimális kihasználását
 • workshopokon, tréningeken is jól alkalmazható

Kvalitatív technikánkat a pszichológia, a szociológia, a kulturális antropológia, a pedagógia módszereire épülő guide és kérdezéstechnika jellemzi, ezek alapján a következő technikákat alkalmazzuk:

 • hagyományos fókuszcsoportok és mélyinterjúk
 • páros és szimultán interjúk, visszaforgatásos és kreatív csoportok
 • mini és visszahívásos csoportok
 • „In home”, „Real time” „Process” interjúk
 • szakértői interjúk
 • workshop kidolgozása és levezénylése

Kvantitatív kutatásaink során vizsgált területek:

 • kategória vagy termék portfólió management
 • ár/érték arány
 • percepció vizsgálat és fontosság
 • márkaérték
 • termékhasználati alkalmak
 • célcsoport definíció és szegmentáció
 • termékhasználati/vásárlási szokások
 • helyszínek, döntési folyamatok elemzése


Ezek esetében a következő megoldásokat alkalmazzuk:

 • naplóztatás, illetve utolsó/jellemző termékhasználat/fogyasztási alkalom leírásán alapuló összetett értékelés
 • helyettesítő termékek (kategóriák) meghatározása alapigény, használati cél illetve használati gyakoriság figyelembevételével
 • termék- és kategória szegmentáció összetett szempontok alapján
 • termék igénybevétel/vásárlási szokások megfigyeléssel, illetve exit megkérdezéssel
 • rétegzett szegmentációs eljárások
 • adaptív conjoint technikák terméktulajdonságok és jellemzők felmérésére
 • image percepciók vizsgálata márka és percepció kapcsolata, illetve kapcsolat erőssége alapján

Tevékenységünk módszertani megalapozottsága tehát igen jelentős.  Végül, de természetesen nem utolsósorban: költséghatékony megoldásokat kínálunk, hiszen összdíjazásunk nem tartalmaz nemzetközi központi költségeket, évtizedes márkafelárat vagy éppen járulékos adminisztratív költségelemeket, azonban a szolgáltatói szektor mélyreható ismerete hozzáadott értéket képvisel.